ASP.NET Core 5.0 Web API İle E Ticaret Sitesi Yapımı-Entities Katmanı
ASP.NET CORE 5.0 WEB API İLE E TİCARET SİTESİ YAPIMI - CORE KATMANI #15

WEBAPI | Ali Yasin Doğan | 09.09.2021 | 341

Projemizin Pro kısmını kodlamaya başlıyoruz. İlk olarak Core Katmanını ile başlayacağız.

[015] ASP.NET Core 5.0 Web API İle E-Ticaret Sitesi Yapımı - Core Katmanı
-Core Katmanı oluşturuldu
-Core Katmanında DataAccess klasörü oluşturuldu ve EfBaseRepository,IBaseRepository DataAccess katmanından Core katmanına taşındı.
-Core Katmanında DataAccess ve Entity klasörü oluşturuldu ve Entities Katmanından BaseEntity ve Abstract klasöründeki entity'ler Core katmanına taşındı.
-Kullanılmayan class ve controller silindi.
 

Youtube linki için

Github linki için

 

 
 Etiketler:  webapi eticaret dotnetcore csharp github