Angular 7 ve Asp.Net Core Mvc Web API 2 ile CRUD İşlemleri
ANGULAR 7 VE ASP.NET CORE MVC WEB API 2 İLE CRUD İŞLEMLERİ

MVC | Ali Yasin Doğan | 09.06.2019 | 1105

Angular 7 Ve Asp.Net Core Mvc Web Apı 2 İle Crud İşlemleri

Angular 7 Ve Asp.Net Core Mvc Web Apı 2 İle Crud İşlemleri

 

    - Veri tabanı olarak MSSQL kullanıldı.
    - İlişkisel veri tabanı diyagramı oluşturuldu.
    - SQL işlemlerinde Entity Framework Core ORM aracı kullanıldı.
    - Front End kısmında Angular 7, Bootstrap 4.3.1, Font Awesome 5.8.2 ve Alertifyjs 1.11.3 kullanılarak responsive bir tasarım ile Product List, Product Create, Product Edit, Product Detail,Category List, CategoryCreate, Category Edit, Category Detail sayfaları oluşturuldu.
    - Back End tarafı Asp.Net Core Mvc Web API 2 kullanarak geliştirme yapıldı.
      
Github Hesabımdan Projeyi İndirebilirsiniz:
Web UI:
https://github.com/aliyasindogan/Angular7WebUI

Web API:
https://github.com/aliyasindogan/Angular7AndAspDotNetCoreMvcWebApi2

Diğer Makaleleri için :
http://aliyasindogan.com
 Etiketler:  angular 7 asp.net core mvc web api 2 crud