Linq To Sql’de Insert,Update,Delete,Select İşlemi | aliyasindogan.com
LINQ TO SQL’DE INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT İŞLEMLERİ

LINQ TO SQL | Ali Yasin Doğan | 02.11.2016 | 3124

Linq To Sql’de Insert, Update, Delete, Select İşlemlerini Sizlerle Paylaşacağım.


     //Ogrenci_Tbl Kayıt Ekleme
      Ogrenci_Tbl ogr = new Ogrenci_Tbl();
      ogr.OgrenciAdSoyad = "Ahmet Keskin";
      ogr.OgrenciNo = "852";
      ogr.OgretmenID = 2;
      ogr.SinifID=3;
      db.Ogrenci_Tbls.InsertOnSubmit(ogr);
      db.SubmitChanges();

      //Ogrenci_Tbl Kayıt Duzenleme
      Ogrenci_Tbl ogrDuzenle = db.Ogrenci_Tbls.First(x => x.OgrenciId == 1);
      ogrDuzenle.OgrenciAdSoyad = "Ahmet Keskinoğlu";
      ogrDuzenle.OgrenciNo = "9855";
      ogrDuzenle.OgretmenID = 3;
      ogrDuzenle.SinifID = 5;
      db.SubmitChanges();

      //Ogrenci_Tbl Kayıt Silme
      Ogrenci_Tbl ogrSil = db.Ogrenci_Tbls.First(x => x.OgrenciId == 1);
      db.Ogrenci_Tbls.DeleteOnSubmit(ogrSil);
      db.SubmitChanges();

      //Ogrenci_Tbl Kayıt Listeleme
      Ogrenci_Tbl ogrListe = db.Ogrenci_Tbls.First(x => x.OgrenciId == 1);
      txtOgrenciAdSoyad.Text = ogrListe.OgrenciAdSoyad;
      txtOgrenciNo.Text = ogrListe.OgrenciNo;

linq-to-sql-db-ogrenci-tbl
 Etiketler:  linq to sql insert update delete select crud işlem submit changes insert on submit delete on submit