C# Contains String Metodu | aliyasindogan.com
C# CONTAİNS STRİNG METODU

CSHARP | Ali Yasin Doğan | 15.09.2016 | 7409

C# Contains String Metodunu göreceğiz. String içinde arama yapmamızı sağlar. String içerisinde değer var ise bool değer olarak true yoksa false olarak değer döndürür.

string deger="Merhaba Dünya";

bool kontrol=deger.Contains("Dünya"); // Dünya kelimesi geçtiği için değişken true değer döndürür




 Etiketler:  c# csharp string metod contains